Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

27.11.2014 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US w godzinach 11:00-12:30 odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się o:

  •  możliwościach ubiegania się przez absolwentów oraz studentów ostatniego roku studiów o pożyczki na założenie własnej działalności,
  • formach wsparcia w związku z wejściem na rynek pracy.

Głównym celem jest wymiana poglądów i spostrzeżeń pomiędzy młodzieżą, a przedstawicielami instytucji zaangażowanych w działania wspierające osoby młode na rynku pracy m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy.

 

 Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy >>>

 

27 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza w życie przepisy dedykowane młodym bezrobotnym oraz daje podstawy do wdrożenia w Polsce unijnej Inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.

 

Według zalecenia Komisji Europejskiej z 2013 roku, wszystkie kraje UE powinny zapewnić młodym ludziom dobrej jakości staż, dalszą naukę lub ofertę zatrudnienia w ciągu 4 miesięcy od zakończenia nauki lub utraty pracy. Inicjatywa „Gwarancje dla Młodzieży” powstała właśnie po to, by realnie wspomóc rozwój młodych ludzi wkraczających na rynek pracy lub tych, którzy ją utracili. Za hasłami takimi jak: bon szkoleniowy, dodatek motywacyjny, czy „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” kryją się konkretne narzędzia dedykowane młodym bezrobotnym.

 
 
 Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie jest Akademickie Biuro Karier US