Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Wejdź w Nowy Rok z przytupem i lepiej poznaj siebie, aby łatwiej było zrealizować noworoczne postanowienia :-)

 

Czym jest Styl Myślenia?

  • Opisuje sposób odbierania informacji oraz rozwiązywania problemów.
  • Stanowi TRWAŁĄ preferencję od dzieciństwa i nie ulega istotnym zmianom w trakcie życia.

Nazwa modelu FRIS® pochodzi od nazw czterech podstawowych perspektyw:

F – FAKTY

R - RELACJE

I - IDEE

S - STRUKTURY

 

Im więcej o sobie wiesz, tym podejmujesz bardziej świadome decyzje dotyczące swojej przyszłości.

Zapraszamy!

 

Kiedy?

15 stycznia 2019 r., godz. 10.00-12.00

Gdzie? 

Akademickie Biuro Karier US, ul. Cukrowa 12, pok. 235, Szczecin

Jak się zgłosić?

Wystarczy wypełnić: Formularz zgłoszeniowy >>>