Newsletter

Zapisz się

Dlaczego warto otrzymywać newsletter?

Linki

Zakończył się kurs języka migowego organizowany przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Tacy sami” współfinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Firmę DGS.

 

Rekrutacja prowadzona była w dniach 5-11 czerwca 2013 roku.

Na podstawie złożonych dokumentów wybrano 24 osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. Kandydaci ci zostali zakwalifikowani do odbycia rozmów kwalifikacyjnych, które odbyły się 21 i 24 czerwca 2013 roku.

Po zsumowaniu liczby punktów z poszczególnych etapów zostało wyłonionych 12 osób, które odbyły kurs języka migowego.

Kurs zrealizowany został w dniach 1-12.07.2013 r. i zakończył się egzaminem (15.07.2013).

 

 

O kursie języka migowego

W kursie języka migowego udział wzięło 12 studentów. Udział w kursie był bezpłatny.

Kurs przeprowadzony został w okresie 01.07-12.07.2013 w wymiarze 60 godz. lekcyjnych i zakończył się egzaminem, na podstawie którego każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie uprawniające do kontynuacji nauki języka migowego.

Ponadto, 5 najlepszych studentów odbyło praktykę zgodną z kierunkiem studiów, w trakcie której mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce – pracując na rzecz lub z osobami niepełnosprawnymi.

 

Sponsorzy: